Privacybeleid

Privacybeleid & Verwerking van persoonsgegevens

Schlechter Selfstorage respecteert de privacy van alle bezoekers/klanten en behandelt de informatie die je verschaft uiterst vertrouwelijk. Schlechter Selfstorage verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Eventuele werknemers en betrokken partijen bij de dienstverlening, zoals de ontwikkelaar van de website en het administratiesysteem dat gebruikt wordt voor het beheren van de locatie (1Stalling.nl), zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens, zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te respecteren. Met deze partijen is dit ook schriftelijk vastgelegd.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
1. Het aangaan van de (huur)overeenkomst.
2. Het kunnen informeren over de dienstverlening en eventuele wijzigingen.
3. Het kunnen inloggen met een eigen account t.b.v. de dienstverlening.
4. Het kunnen afhandelen van je betaling.

Voor bovenstaande doelstellingen zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk:
1. Voornaam en achternaam (bedrijfsnaam voor zakelijke klanten)
2. Adresgegevens (o.a. woonplaats, straat, huisnummer, postcode)
3. Contractgegevens (o.a. e-mail, telefoon)
4. Gegevens over jouw activiteiten op onze website en in het administratiesysteem 5. IP-adres, browser- en apparaat type (geanonimiseerd)

Jouw persoonsgegevens worden door Schlechter Selfstorage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de financiële administratie. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk om de genoemde doelen te realiseren. Verder zijn er passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Google Analytics
Schlechter Selfstorage maakt gebruik van Google Analytics om meerdere statistieken van de website in te kunnen zien, zoals het aantal bezoekers en de gemiddelde tijd op een pagina. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren en wordt niet gedeeld met derden. De gebruiksgegevens worden anoniem verwerkt, waardoor deze niet terug te leiden zijn naar het individu.

Rechten omtrent je persoonsgegevens
Je heeft het recht op inzage, correctie, verplaatsing en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de betrokken verwerkers. Verder is het mogelijk om de verstrekte gegevens te laten overdragen aan een andere partij.

Beveiliging
Er zijn strenge beveiligingsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Onze website maakt gebruikt van een beveiligde HTTPS-verbinding en een SSL-certificaat voor de veilige overdracht van alle gegevens. Daarnaast is er een terugkerende controle of de beveiligingsmaatregelen nog up-to-date zijn met de laatste normen.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je via onderstaande gegevens contact opnemen. Komen wij er samen niet uit? Op grond van de meest recente privacywetgeving is het ook jouw recht om naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te gaan, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.